MẠNG BÁN TOUR & DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

Phản hồi khách hàng sau khi đi Tour Singapore – Malaysia ngày 03/02

  4.51/5 trong 1 ĐÁNH GIÁ
Lần đầu tiên đồng hành cùng Du Lịch Việt và gia đình tôi thật sự hài lòng với Hướng dẫn viên của công ty, cụ thể là Hướng dẫn viên Ngọc Giàu. Tôi thấy được Giàu thật sự nhiệt tình, tận tâm, tình cảm và hết lòng vì du khách. 

Khách hàng Nguyễn Chí Quyết: “Lần đầu tiên đồng hành cùng Du Lịch Việt và gia đình tôi thật sự hài lòng với Hướng dẫn viên của công ty, cụ thể là Hướng dẫn viên Ngọc Giàu. Tôi thấy được Giàu thật sự nhiệt tình, tận tâm, tình cảm và hết lòng vì du khách.”


HDV: Lâm Ngọc Giàu – Ngày: 03/02/2014