Hotline: 1900 1177

Visa Croatia

Đánh giá:
  4.5/5 trong 10 Đánh giá
54
  • Du Lịch Việt cam kết cung cấp các dịch vụ bao gồm: dịch vụ tư vấn làm visa Croatia, tư vấn hồ sơ, quá trình làm việc với lãnh sự quán và các dịch vụ khác liên quan đến visa Croatia.
  • Du Lịch Việt là công ty cung cấp dịch vụ, không phải là văn phòng đại diện hoặc cơ quan ủy quyền của bất cứ lãnh sự quán nào.
  • Chi phí Visa Croatia tại Du Lịch Việt sẽ cao hơn so với chi phí trực tiếp làm tại đại sứ quán, bởi vì chúng tôi cam kết cung cấp những giá trị bổ sung cho khách hàng không chỉ được nêu trong trang web chính thức của đại sứ quán, bao gồm: dịch vụ tư vấn điều kiện nộp visa Croatia, thủ tục hồ sơ nộp visa Croatia, dịch vụ gửi visa tận nhà và các dịch vụ khác liên quan đến visa Croatia.
  • Thông tin chi tiết được cập nhật liên tục trên hệ thống website khi có bất kỳ thông tin thay đổi gì. Quý khách có thể trực tiếp đến lãnh sự quán để tự xin visa Croatia.