Hotline: 028 73056789

Du lịch Miền Trung - Huế - KDL.Bạch Mã 4 ngày giá tiết kiệm (T12/2017)

 4.78/5 trong 2 ĐÁNH GIÁ
Du lịch Miền Trung - Huế - KDL.Bạch Mã 4 ngày giá tiết kiệm (T12/2017)
Du lịch Miền Trung - Huế - KDL.Bạch Mã 4 ngày giá tiết kiệm (T12/2017)
Du lịch Miền Trung - Huế - KDL.Bạch Mã 4 ngày giá tiết kiệm (T12/2017)
Du lịch Miền Trung - Huế - KDL.Bạch Mã 4 ngày giá tiết kiệm (T12/2017)
Du lịch Miền Trung - Huế - KDL.Bạch Mã 4 ngày giá tiết kiệm (T12/2017)
Du lịch Miền Trung - Huế - KDL.Bạch Mã 4 ngày giá tiết kiệm (T12/2017)
Du lịch Miền Trung - Huế - KDL.Bạch Mã 4 ngày giá tiết kiệm (T12/2017)
Du lịch Miền Trung - Huế - KDL.Bạch Mã 4 ngày giá tiết kiệm (T12/2017)
Du lịch Miền Trung - Huế - KDL.Bạch Mã 4 ngày giá tiết kiệm (T12/2017)
Du lịch Miền Trung - Huế - KDL.Bạch Mã 4 ngày giá tiết kiệm (T12/2017)
Du lịch Miền Trung - Huế - KDL.Bạch Mã 4 ngày giá tiết kiệm (T12/2017)
Du lịch Miền Trung - Huế - KDL.Bạch Mã 4 ngày giá tiết kiệm (T12/2017)
Du lịch Miền Trung - Huế - KDL.Bạch Mã 4 ngày giá tiết kiệm (T12/2017)
Du lịch Miền Trung - Huế - KDL.Bạch Mã 4 ngày giá tiết kiệm (T12/2017)
Điểm nhấn hành trình
Du Lịch Miền Trung - Là thiền viện đầu tiên ở miền Trung, Trúc Lâm Bạch Mã nằm trên đỉnh Bạch Mã, quanh năm mây phủ trắng xóa, mờ ảo tựa chốn bồng lai. Xung quanh tiền viện là hồ Truồi trong xanh, phẳng lặng, mặt hồ Truồi như tấm gương khổng lồ, phản chiếu cảnh mây nước hữu tình.
Lịch trình
Dịch vụ bao gồm và không bao gồm
Ngày khởi hành khác
STT Ngày khởi hành Đặc điểm Giá từ Số Chỗ Book tour
Ghi chú
Bình luận

Tour liên quan