MẠNG BÁN TOUR & DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

Phản hồi khách hàng sau khi đi tour Campuchia ngày 27/02/2014

  4.51/5 trong 1 ĐÁNH GIÁ
Đất nước Cam nhờ Mẹ phục hồi Người xưa gầy tạo đắc rồi quy nguyên Duyên lành tour Việt tạo duyên Việt – Cam tương ngộ chung thuyền về ngôi Chung vui một hướng tuyệt vời Nụ cười sen nở thoát rồi khổ đau 

Khách hàng Nguyễn Thị Ánh:

“Đất nước Cam nhờ Mẹ phục hồi
Người xưa gầy tạo đắc rồi quy nguyên
Duyên lành tour Việt tạo duyên
Việt – Cam tương ngộ chung thuyền về ngôi
Chung vui một hướng tuyệt vời
Nụ cười sen nở thoát rồi khổ đau
Về ngôi kẻ trước người sau
Trong lòng nhớ mãi biết bao thâm tình.”

Địa chỉ: Long An
HDV: Nguyễn Duy – Ngày: 27/2/2014