MẠNG BÁN TOUR & DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

Phản hồi khách hàng đi Tour Malaysia – Singapore ngày 12/03/2014

  4.51/5 trong 1 ĐÁNH GIÁ
Lần đầu đi tour với Du Lịch Việt tôi có ấn tượng rất tốt với Hướng dẫn viên, ân cần và chu đáo. Tuy nhiên, có góp ý nhỏ là mặc dù Du Lịch Việt đã cố gắng sắp xếp thực đơn phù hợp với khẩu vị của người Việt Nam nhưng rất hy vọng lần tới sẽ được thưởng thức những đặc sản thực phẩm của địa phương để hiểu thêm về văn hóa ẩm thực của từng vùng miền. Thanks! 

Khách hàng Trần Thị Kim Quyên :“Lần đầu đi tour với Du Lịch Việt tôi có ấn tượng rất tốt với Hướng dẫn viên, ân cần và chu đáo. Tuy nhiên, có góp ý nhỏ là mặc dù Du Lịch Việt đã cố gắng sắp xếp thực đơn phù hợp với khẩu vị của người Việt Nam nhưng rất hy vọng lần tới sẽ được thưởng thức những đặc sản thực phẩm của địa phương để hiểu thêm về văn hóa ẩm thực của từng vùng miền. Thanks!”


HDV: Trần Phước Lợi – Ngày: 12/03/2014