MẠNG BÁN TOUR & DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

Cảm nhận khách hàng đi Tour Malaysia ngày 26/07/2013

  4.51/5 trong 1 ĐÁNH GIÁ
“Với hướng dẫn viên Hoàng Trần Thái, được xếp loại rất tốt bởi nhiệt tình, chu đáo. Thái độ phục vụ rất đúng mức, vui vẻ. Kiến thức hướng dẫn du lịch (nghiệp vụ) tốt, vững vàng. Kiến thức về văn hóa, lịch sử của điểm du lịch có chiều sâu. 

Khách hàng Khách hàng Phùng Thị Minh Phúc : “Với hướng dẫn viên Hoàng Trần Thái, được xếp loại rất tốt bởi nhiệt tình, chu đáo. Thái độ phục vụ rất đúng mức, vui vẻ. Kiến thức hướng dẫn du lịch (nghiệp vụ) tốt, vững vàng. Kiến thức về văn hóa, lịch sử của điểm du lịch có chiều sâu. Liên hệ các kiến thức văn hóa, lịch sử của một số nước khác để so sánh, nhất là liên hệ nhiều tới lịch sử Việt Nam. Truyền đạt lưu loát, có sư phạm, dễ hiểu. Riêng phần dung bản đồ để hướng dẫn khách du lịch thì cần học thêm.”


HDV: Hoàng Trần Thái – 26/07/2013.