MẠNG BÁN TOUR & DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

Cảm nhận của Khách Hàng về Tour Du lịch Singapore 4 ngày (28/4/2013)

  4.51/5 trong 1 ĐÁNH GIÁ
Cảm nhận tốt và thoải mái. Sau khi tour kết thúc để lại cảm giác thích thú khi đến Singapore 

Anh Nguyễn Thanh Tùng:

“Cảm nhận tốt và thoải mái. Sau khi tour kết thúc để lại cảm giác thích thú khi đến Singapore.”

Địa chỉ: 65/23 Phú Thọ, Phường 1, Quận 11, TP. HCM

Email: asiadragon88@gmail.com