Hotline: 1900 1177 (1000đ/phút) / 028 73056789
Tìm tour
Trong nước
Tìm tour
Nước ngoài
Du lịch
Tự chọn
Quản Lý
Đặt Tour

400000 100000 c13740 DESTINATION
DESTINATION
Đánh giá:
0 0/5 trong 1 Đánh giá
Xem thêm
Bạn muốn khởi hành từ đâu?

Sắp xếp:
  • Ngày khởi hành
  • Theo giá
  • Theo Thời gian
  • Theo sao
  • Tour phổ biến
Ho Chi Minh Full Day Tour
Từ Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh full day city tour

Ho Chi Minh Full Day Tour

Hành trình: Ho Chi Minh City, Reunification Palace, Notre Dame Cathedral, Ben Thanh Market, Central Post Office, War Remnants Museum , China Town, Thien Hau Pagoda

Thời gian 1 ngày đêm

Daily Daily

27 đ

Ho Chi Minh Full Day Tour

1 ngày đêm

Daily

27đ

Saigon special day tour
Từ Hồ Chí Minh
Saigon special day tour

Saigon special day tour

Hành trình: Ho Chi Minh city

Thời gian 1 ngày 0 đêm

Daily daily

45 đ

Saigon special day tour

1 ngày 0 đêm

daily

45đ

A o show & dinner at koto Saigon Restaurant
Từ Hồ Chí Minh
A o show & dinner at koto Saigon Restaurant

A o show & dinner at koto Saigon Restaurant

Hành trình: Ho Chi Minh City

Thời gian ngày đêm

Daily Daily

53 đ

Saigon Mai home cooking class
Từ Hồ Chí Minh
Saigon Mai home cooking class

Saigon Mai home cooking class

Hành trình: Ho Chi Minh City

Thời gian 1 ngày 0 đêm

Daily Daily

43 đ

Saigon Mai home cooking class

1 ngày 0 đêm

Daily

43đ

Hoi An - My Son full day Excursion
Từ Hồ Chí Minh
Hoi An - My Son full day Excursion

Hoi An - My Son full day Excursion

Hành trình: Hoi An - My Son

Thời gian 1 ngày đêm

Daily Daily

34 đ

Cu Chi Tunnels half day tour
Từ Hồ Chí Minh
Cu Chi Tunnels half day tour

Cu Chi Tunnels half day tour

Hành trình: Cu Chi Tunnels

Thời gian 1 ngày đêm

Daily Daily

17 đ

Cu Chi Tunnels half day tour

1 ngày đêm

Daily

17đ

Cao Dai Temple - Cu Chi Tunnels full day
Từ Hồ Chí Minh
Cao Dai Temple - Cu Chi Tunnels full day

Cao Dai Temple - Cu Chi Tunnels full day

Hành trình: Cao Dai Temple - Cu Chi Tunnels

Thời gian 1 ngày đêm

Daily Daily

33 đ

Mekong Full day toru (My Tho)
Từ Hồ Chí Minh
Mekong Full day toru (My Tho)

Mekong Full day toru (My Tho)

Hành trình: My Tho

Thời gian ngày đêm

Daily Daily

25 đ

Mekong Full day toru (My Tho)

ngày đêm

Daily

25đ

Vespa Tour Saigon after Dark
Từ Hồ Chí Minh
Vespa Tour Saigon after Dark

Vespa Tour Saigon after Dark

Hành trình:

Thời gian 1 ngày đêm

Daily 2+ Daily

105 đ

Vespa Tour Saigon after Dark

1 ngày đêm

Daily

105đ

XEM NHIỀU HƠN